1 grudzień 2015: Akademia muzyczna w Katowicach

Z inicjatywy pani Marii Janus naszej wolontariuszki zwiedzaliśmy Muzeum Organów, które mieści się w Akademii Muzycznej w Katowicach. Muzeum powstało z inicjatywy pana profesora Gembalskiego. Nasi członkowie mieli możliwość poznania pana profesora w trackie oprowadzania nas po muzeum i wysłuchania w jego wykonaniu koncertu. Dużym dla nas zaskoczeniem było zobaczenie przez pana Herberta Nowaka na fotografii nieistniejących już organów z kościoła pod wezwaniem Zmartwychwstania Pańskiego na Piekarskiej Kalwarii.