15 grudnia 2015 - Opłatek

15 Grudnia 2015 - Opłatek

W Centrum Pielgrzymkowym przy naszej Bazylice odbyło się "Spotkanie Opłatkowe". W uroczystym spotkaniu wzięły udział władze naszego miasta: z-ca przewodniczącego Rady miasta, pani Pełnomocnik prezydenta ds. organizacji pozarządowych, oraz inni zaproszeni goście. Zaproszenia oraz kartki świąteczne przygotowali uczniowie z Miejskiego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 z Kozłowej Góry. Okolicznościowy program słowno-muzyczny wykonała młodzież MDK nr 1 z Piekar Śl. Poczęstunek, wystrój sali przygotowała pani Mariola Kocot, kolację wigilijną bar „Smak”. Spotkanie poprowadził niezastąpiony ks. Bronisław Gawron i poświecił opłatki. Było miło i serdecznie. Bardzo szybko upływał czas podczas śpiewania kolęd. Dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się do zorganizowania spotkania, a państwu Wostal za częściowe sfinansowanie poczęstunku.