5 czerwca 2016 - Archidiecezjalna Pielgrzymka

5 czerwca 2016 ARCHIDIECEZJALNA PIELGRZYMKA NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH DO PIEKAR ŚLĄSKICH

 

          Dwa tygodnie przed pielgrzymką diecezjalną panie H.Krzyżańska, Anna Bednarz, Aniela Finka oraz panowie Artur Dolecki i Jeży Bednarz zaprosili do Piekar księdza Jana Sołtyska celem omówienia programu pielgrzymki. Hasło pielgrzymki brzmiało „Gdzie chrzest tam nadzieja”. Pnie zaproponowały przebieg wzorując się na dniach skupienia w Laskach oraz mając na uwadze tysiąc pięćdziesiątą rocznicę chrztu Polski, i rok miłosierdzia Bożego. W związku z powyższym postanowiono poprosić zespół chórowy z PZN Tychy łącznie z dyrygentem, a zarazem akordeonistą do przygotowania pieśni „ Gdzie chrzest tam nadzieja”, a szczególnie zwrotek. Refren będą śpiewać wszyscy uczestnicy pielgrzymki w związku z tym do wszystkich przesłano słowa pieśni celem opanowania jej treści. Opracowano harmonogram pielgrzymki:

 Harmonogram uroczystości pielgrzymkowej 05,06,2016:

 - 10 : 30- msza święta

czytania:

-Joanna Dolecka

-Jolanta Jajszczok

psalm respondencyjny:

-Artur Dolecki

odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych:

-Dorota Chmiel

śpiew: ,, Gdzie chrzest tam nadzieja”

-Chór Tychy

zakończenie mszy świętej, wyjście przez Bramę Miłosierdzia i pokropienie wychodzących wodą święconą

 - 11 :30 - droga krzyżowa

prowadzi ks. Jan Sołtysek

 - 12 :30 - 1 grupa spotkanie w auli ,

2 grupa na Placu Anioła ( możliwość skorzystania z bufetu )

 - 13:30 - zmiana grup

 - 14:00- wspólny śpiew

- 14:30- zakończenie pielgrzymki pod pomnikiem Jana Pawła II .

odmówienie koronki ,, Do Miłosierdzia Bożego”

    Ważnym akcentem tegorocznej pielgrzymki było odnowienie przyrzeczeń chrztu świętego i po zakończeniu mszy św. przejście pielgrzymów przez bramę miłosierdzia i pokropienie wodą święconą.

          Ze względów organizacyjnych pielgrzymów podzielono na 2 grupy i zapoznano z najnowszym filmem dotyczącym historii Piekarskiego Sanktuarium.

Bóg zapłać wszystkim którzy przyczynili się do zorganizowania i uświetnienia naszej corocznej pielgrzymki.

W pielgrzymce wzięło udział około 250 osób.

 

H.Krzyżańska , Ł.Straszak