15 październik 2017 - Biała Laska

 

 

Biała Laska

 

Dnia 15 października 2017r. o godz. 1030 członkowie naszego Koła wraz z rodzinami i opiekunami oraz zaproszeni goście wzięli udział w mszy świętej w Bazylice NMP w Piekarach Śląskich z okazji Światowego Dnia Niewidomych- "Biała Laska". Święto to jest obchodzone corocznie 15 października od 1964r.

 

Po mszy Świętej wszyscy udaliśmy się na poczęstunek do Centrum Pielgrzymkowego w Piekarach Śląskich. Wszystkich obecnych powitała Prezes Koła PZN w Piekarach Śląskich pani Anna Kurek. Zaproszeni goście złożyli nam najserdeczniejsze życzenia oraz przekazali słowa wsparcia, a byli to:

 

  • Sława Umińska-Duraj: Prezydent Miasta Piekary Śląskie,

  • Maciej Gazda: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
    w Piekarach Śląskich,

  • Czesław Wymysło: Radny Rady Miasta Piekary Śląskie w im. Przewodniczącego Rady Miasta Piekary Śląskie Piotra Buchwalda,

  • Leon Wostal: długoletni sponsor oraz wolontariusz, którzy wspiera nas finansowo zdobywając środki od fundacji oraz ludzi dobrej woli.

 

Tegoroczną uroczystość tak jak w zeszłym roku urozmaicił występ Dziecięco-Młodzieżowego Zespołu Regionalnego "Piekarzanki", który śpiewał wiele utworów o tematyce związanej z naszą gwarą, miastem oraz regionem.

 

Myślę, że warto było zorganizować po raz kolejny to spotkanie. Dzięki temu mogliśmy miło spędzić czas oddając się wspólnym rozmowom, a także dzieląc się nowymi spostrzeżeniami związanymi
z naszą niepełnosprawnością.

TEKST: Arkadiusz Idzik, PUBLIKACJA: Łukasz Straszak