Czerwiec - Lipiec - Projekt Mogę i Ja

W ramach projektu Mogę i Ja w miesiącach czerwca i lipca miały miejsce spotkania z p. B. Gosławskim podczas, których odbywały się szkolenia z obsługi telefonów i komputerów. W dniu 26 czerwca w spotkaniu wzieło udział 13 osób Kolejne spotkania odbywały się w każdą środę lipca .Liczba osób przeszkolonych podczas jednego spotkania – 3.