25 września 2019 - Walne Zebranie Członków

25 września 2019 w Centrum Usług Społecznych w Piekarach Śląskich odbyło się Walne Zebranie Członków.

25 września 2019 roku o godzinie 13:00 w Centrum Usług Społecznych odbyło się Walne Zebranie Członków.

Na zebraniu udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi oraz wybrano nowy skład Zarządu:

- prezes koła - Anna Kurek;

- z-ca prezesa - Łukasz Straszak;

- sekretarz - Stefania Fabisiak;

- członek - Aniela Finka;

 - członek - Adrian Gajda - kronika;

Omówiono również przyszłe założenia działalności Koła PZN Piekary Śląskie.